Ziektebeelden

De Chinese geneeskunde is een 4000 jaar oude geneeswijze. Haar unieke manier van werken berust op het zien van de mens als geheel in zijn relatie met de omgeving en kosmos. Omdat de oorzaak van ziekte vaak niet gelijk is, worden mensen met een ogenschijnlijk zelfde probleem toch anders behandeld. Deze manier van werken maakt bijna alle problemen behandelbaar. Net als bij de reguliere geneeswijzen richten de behandelingen zich op het activeren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Chinese geneeswijzen worden door de W.H.O. erkend. In onderstaande lijst staan een aantal aandoeningen die d.m.v. Chinese geneeskunde behandeld kunnen worden. Aangezien deze lijst niet compleet is en als u wilt weten of uw klachten ook te behandelen zijn dan kunt u altijd bellen met 06-38720345 of 0297-751993 of uw vraag stellen via e-mailinfo@debarefootdoctor.nl

Ziekten van de Ademhalingsorganen

Zintuigen

Maag- en darmziekten

Neurologische ziekten

Hart en circulatiestoornissen

Gewrichts-/spieraandoeningen

Huidaandoeningen

Urologische aandoeningen

Gynaecologische aandoeningen

Diversen

Enkele slecht te behandelen ziekten zijn diabetus, kanker, acute bacteriele en virus infecties. Wel kan er d.m.v de Chinese geneeswijzen worden gezorgd voor pijn en symptoombestrijding. Raadpleeg in 1e instantie altijd de huisarts en volg zijn instructies op.