Workshops en Trainingen

Wij organiseren de volgende workshops:

Vanuit de therapie komt het veelvuldig voor dat de clienten zelf iets aan “het probleem” doen door het meegeven van oefeningen, voedingsadvies en zelfmassage. Om hier voor de Clienten meer inzicht in te krijgen zijn de bovengenoemde workshops - trainingen ontstaan.

De workshops - trainingen worden eens per jaar gegeven en iedereen kan hier aan deelnemen. Op verschillende zaterdagochtenden van 10.00 tot 13.00 uur worden specifieke onderwerpen behandeld zoals Chinese zelfmassage, diverse Qi-gong vormen, Stress beheersen en Ziektepreventie. De kosten van de workshops zijn € 40 per zaterdagmorgen. Het minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum aantal is 12. Gedurende het gehele jaar kan er voor deze workshops worden aangemeld. De onderstaande teksten geven de inhoud weer. Locatie is Sportschool Beuving aan de Industrieweg 27 te Mijdrecht. Er bestaat ook de mogelijkheid een training/workshop in te plannen bij u in de buurt stuur hiervoor een e-mail of neem contact op met telefoonnummer 0297-751993.

Op de activiteitenagenda staan de diverse datums aangegeven.

Chinese zelfmassage voor een lang en gezond leven:

Wanneer je, je knie stoot, strijk je met je hand over de pijnlijke plek of leg je, je hand erop, waarom doet het dan minder zeer of verdwijnt de pijn? Wat maakt dat wij vaak onbewust al gebruik maken van (zelf)massage-technieken zonder het te beseffen?

Chinese zelfmassage voor een lang en gezond leven:

In het oude China is op deze manier massage ontstaan. De massage splitste zich in het zichzelf laten masseren en het zelf masseren. Het laten masseren ontwikkelde zich in ontspanningsmassage (Anmo) en als geneeskunst (Tuina) wat tijdens de Sui en Xin dynastie zelfs de hoofdstroming van de geneeskunst werd. De zelfmassage vond zijn weg voornamelijk bij monniken, mystici en langleven zoekers. Ze gebruikten de massage om zichzelf gezond en in goede conditie te houden, als vorm van persoonlijke hygiëne en om sneller te herstellen bij ziekte. Ze vormde de basis van het lang leven in goede gezondheid. Zelfmassage maakt dan ook gezamenlijk met qi-gong en meditatie deel uit van de “lang-leven” technieken uit de spirituele tradities.

Centaal in deze workshop staat het leren van een zelfmassage vorm die gebruikt kan worden voor het ontwikkelen en handhaven van een goede gezondheid. Wanneer de vorm achter elkaar wordt uitgevoerd word is de duur ca. 10 minuten maar kan ook worden uitgebreid naar een half uur.

Bij de workshop is een boekje inbegrepen, waarin de vorm in het kort wordt behandeld.

Kennismaken met qi-gong

De workshop qi-gong wijkt af van de zhong wuji gong die centraal staat in de lessen. In de workshop ligt de nadruk vooral op het kennis maken met qi-gong. Wat kan qi-gong voor je betekenen. Wat is qi, hoe ervaar je dit? Vanuit simpele technieken leer je de qi te ervaren. De qi van jezelf, van een ander, van planten en vanuit de omgeving. Wat is hun invloed, wat is prettig en wat stoort? Daarnaast leer je 2 series oefeningen die je lichaam versterken en die je gemakkelijk kunt toepassen in het dagelijks leven. Tevens wordt kennis gemaakt met de simpelste meditatie die mogelijk is maar vanuit deze simpelheid tevens het moeilijkst is. Maak kennis met qi-gong en zie hoe dit je leven veranderd. Een niet te missen workshop.

Qi-gong vorm Yi Jin Jing

Deze workshop - vorm training in qi-gong stijl wordt verdeeld over 3 zaterdagochtenden. Het is een bij uitstek geschikte vorm voor het ontwikkelen van de spieren en pezen. Het boek Yi Jin Jing wordt niet voor niets vertaald als het boek der soepele spieren. De training bestaat vooral uit praktijkoefeningen. De vorm bestaat in principe uit 12 losstaande oefeningen die op verschillende wijzen kunnen worden uitgevoerd. Vanuit de basis wordt in 1e instantie met de statische houdingen geoefend. Vervolgens worden uitgebreid de houdingen uitgebreid met bewegingen die vloeiend in elkaar overlopen. Als laatste volgen ook het gebruik van ons mentale vermogen en de ademhaling.

De Yi Jin Jing wordt toegeschreven aan de legende Bodhidharma (Damo) welke waarschijnlijk geleefd heeft in de vroege 5th eeuw na Christus. Hoewel er vele andere versies zijn van hoe de Yi Jin Jing is overgedragen is het meest populaire verhaal die van Bodhidharma. Het wordt verteld dat toen hij in het shaolin klooster verbleef, hij zag dat de monniken zwak en ongezond waren. Om ze te versterken, ontwikkelde hij in zijn 9 jarig verblijf een systeem aan oefeningen die Yi Jin Jing genoemd worden. Voordat hij dood ging gaf hij aan zijn opvolger Hui-neng 2 heilige boeken de Xi Sui Jing (merg veranderende klassieker) en de Yi Jin Jing (spier veranderende klassieker). Het boek de Xi Sui Jing heeft de geschiedenis niet overleefd, de andere wel.

Qi-gong vorm Ba Duan Yin

Deze workshop - vorm training in qi-gong stijl wordt verdeeld over 3 zaterdagochtenden.

Het betreft een zeer oude oefenserie welke op brokaten stof is getekend en is gevonden in diverse graven waarvan de bekendste de Ma Wang Dui is. Doordat het op stof is getekend zijn er vanuit de basishoudingen die op de stof staan diverse vormen ontstaan. Ba duan yin wordt vertaald als 8 (Ba) delen (Duan) brokaatstof (Yin), maar vele andere namen als 8 brokaten, 8 schatten en brokaatoefeningen komen ook voor.

Tijdens de training wordt er gewerkt de 8 losstaande houdingen en daarna met de bewegingsvorm. Uitvoering kan worden gedaan in zowel een staande als zittende houding wat het zeer geschikt maakt voor jong en oud. De oefeningen hebben tot doel het ondersteunen, opbouwen en onderhouden van de gezondheid.

Een echte aanrader dus.

Stress leren beheersen

Deze workshop wordt gegeven voor bedrijven en geïnteresseerden.

Wat is stress? Waarom zijn de stress verschijnselen voor iedereen verschillend?

Vaak ben je, je niet bewust van je lichaam en pas wanneer het lichaam tegenstribbelt, gebreken gaat vertonen of er echt de brui aan geeft komt het besef dat het “je lichaam “is wat de werkelijke activiteiten doet.

De workshop richt zich op de herkenning van stress en de effecten die dit heeft op het lichaam. Je maakt kennis met je lichaam in de meest brede zin van het woord. Wat voor invloed heeft de omgeving, je geest en emoties op het dagelijks functioneren van je lichaam.

Door het bewuster omgaan met je lichaam ontdek je de verborgen krachten die je weer kan toepassen op je dagelijks leven. Hierdoor kun je de stress factoren beter aan.

Een echte Doe-workshop met een lichaamsverruimend effect.

Ziektepreventie;

Al jaren last van terugkerende problemen waar je van af wilt? Herken je het probleem al voordat de symptomen zich aandienen? Vraag je, je af waardoor ze ontstaan en wat je ertegen kan doen? Dan is de workshop ziektepreventie iets voor u.

De workshop onderzoekt voor een ieder die meedoet zijn eigen probleem. Wat in 1e instantie lijkt op een algemeen perspectief mondt al snel uit in een persoonlijke benadering. De deelnemer krijgt apart handvaten om zijn probleem te benaderen. Vanuit de combinatie zelfmassage, qi-gong en stress relief kom je tot inzicht in het probleem en de mogelijkheden tot preventie hiervan.