Traditionele Chinese Geneeskunde “Therapieën”

De Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.G) behoort tot een van de oudste medische tradities ter wereld. Het wordt als zodanig erkend door de Verenigde Naties (VN) en de World Health Organisation (WHO) als belangrijk voor de ontwikkeling van een universele geneeswijze. Haar waarde als een complete geneeswijze gaat gepaard gaan met relatief lage kosten en hoge effectiviteit.

De T.C.G als complete geneeswijze omvat diverse behandelingsmethoden die elk hun specifieke kwaliteiten hebben, onderling uitwisselbaar zijn, elkaar overlappen en ondersteunen.

In de praktijk voor Acupunctuur en Massage “De Barefoot Doctor” worden niet alle therapieën zoals hieronder staan omschreven toegepast. De uitsplitsing is om u als cliënt een beter beeld te geven van de mogelijkheden binnen de Chinese geneeskunde.

In overleg met u wordt gebruik gemaakt van Acupunctuur / Moxa, Medische Qigong Therapie, Chinese medische massage (Tuina / anmo / jingpoint). Aanvullend op de behandeling wordt gekozen voor ondersteuning door ooracupunctuur, qigong oefeningen en voedingsadviezen, kruiden en/of theeën.

De behandelmethoden zijn:

Waar is de T.C.G. op gebaseerd?

Als grondslag voor het reguleren, harmoniseren en sturen van de qi maakt de Chinese Geneeskunde gebruik van een aantal basisprincipes. Deze principes zijn, hoewel al eeuwen in gebruik, nog steeds goed hanteerbaar. Door de problemen/klachten te rangschikken of te plaatsen in verschillende systemen of categorieën worden ze hanteerbaar en toepasbaar gemaakt voor behandeling. Naarmate er meer verstoringen zijn in een bepaald systeem is kan specifiek dat systeem worden behandeld.

De systematische indelingen (categoriën) welke veelal worden toegepast zijn:

Zie ook patiënteninformatie.

Diagnose

Om tot een goed beeld te komen waardoor iemand ziek wordt, kan gebruik worden gemaakt van diverse diagnose technieken. Op basis van 4-pijlers wordt een diagnose gesteld.

Deze zijn:

  1. Een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) waarin rekening wordt gehouden met leeftijd, lichaamsbouw, werk, emoties, relaties etc,
  2. Een lichamelijk onderzoek, motoriek, gezicht en houdingsdiagnose
  3. Polsdiagnose
  4. Tongdiagnose

Al deze diagnose methoden hebben het doel een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aandoening om de patiënt een zo specifiek en optimaal mogelijke behandeling kunnen te geven.