Bedrijfsinformatie

Algemeen

De Barefoot Doctor is een praktijk voor Chinese geneeskunde die zich speciaal richt op het oplossen van gezondheidsproblemen van werknemers in het bedrijfsleven. Hiervoor maken wij gebruik van de Traditionele Chinese Geneeswijze (afgekort TCG / TCM). Deze geneeskunde behoort tot een van de oudste medische tradities ter wereld en wordt geroemd als complete geneeswijze die gepaard gaat met lage kosten en een hoge effectiviteit.

Ziekte-verzuim

Vanwege de ontwikkelingen in de maatschappij komen de kosten voor ziekte van werknemers steeds meer voor rekening van de bedrijven. Deze kosten kunnen aardig oplopen naarmate er meer zieke werknemers zijn en/of de ziekte langdurig is. Verzuim door ziekte op zich is een zeer moeilijke aangelegenheid. U als werkgever heeft hierop weinig of geen invloed. Ziekte kan ontstaan op het werk en thuis. Invloed op het gebeuren in het bedrijf is nog wel aanwezig, dit geldt echter niet op de activiteiten van uw werknemers thuis, maar bij ziekte als gevolg hiervan draait u wel voor de kosten op. Als werkgever bent u wettelijk verantwoordelijk voor het 2-jaar doorbetalen van loon bij ziekte en zelfs 10 jaar voor wat betreft de WIA.

De kosten voor verzekeringen van werknemers zijn de laatste jaren zodanig gestegen dat er bedrijfsmatig vaak gekozen wordt voor het nemen van een eigen risico voor de gehele of een bepaalde periode. Deze overbrug periode kost u als werkgever veel geld en ongemak.

Naarmate het ziek zijn langduriger is wordt de druk en het kostenaspect nog veel groter. U als werkgever kunt hierop invloed uitoefenen.

Wij bieden u de mogelijkheid tot

Informatie

De informatie omtrent ziektepreventie, behandelingen en begeleiding kan worden aangevraagd op telefoonnummer 0297-751193 of 06-38720345. Tevens is er een informatiefolder beschikbaar, deze wordt enkel op basis van een gemaakte afspraak op het bedrijf afgegeven en besproken.

Download hier de folder voor stoelmassage