Slapeloosheid

Behandeling Slapeloosheid met Tuina Massage en Acupunctuur.

Ziektebeeld

Eigenlijk is slapeloosheid geen ziektebeeld op zich. Iedereen slaapt wel eens slecht. Wanneer het slechte slapen dusdanige bijverschijnselen gaat geven dat het de algemene dagelijkse gang van zaken beïnvloed, spreken we van slapeloosheid. Deze kun je indelen in kortdurend en langdurend of chronisch. Voor de kortdurende slapeloosheid zijn een veelvoud aan redenen op te noemen welke vaak duidelijk aanwijsbaar zijn. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld spanningen in de relationele sfeer, op het werk of kinderen die de nachten verstoren, maar ook koffie / alcohol of eten kan het slapen beinvloeden. Dit kan op termijn uitmonden in langdurige of chronische slapeloosheid.

Risico's

Als slapeloosheid langdurig is treden altijd bijverschijnselen op die aan de slapeloosheid gerelateerd zijn of er de oorzaak van zijn. Dit zijn veelal vermoeidheid, depressief voelen, hoofdpijn, geheugen en concentratieproblemen, snel geïrriteerd zijn, veel verkouden of ziek zijn, vage klachten, weinig activiteit, verminderde prestaties en natuurlijk slaperig voelen.

Medische behandeling

Voor de westerse medische behandeling valt slapeloosheid onder psychische klachten en worden in 1e instantie slaapmiddelen/tranquilisers voorgeschreven. Deze middelen hebben het nadeel dat er snel gewenning en verslaving optreedt. Het middel werkt niet meer of er is meer van nodig. Je kunt niet meer zonder of je krijgt na het stoppen ontwenningsverschijnselen. Een belangrijk nadeel is verder, dat mensen die slaapmiddelen gebruiken zich vaak overdag ook minder helder en alert voelen. Dit is ook de reden dat ze kort worden voorgeschreven. Daarnaast wordt er gedragstherapie zoals slaapcursussen gebruikt waarin net als onderstaand gebruik wordt gemaakt met tips en trucs om slaap te stimuleren.

Wat kan Acupunctuur en Tuina massage doen

Acupunctuur en Tuina massage kunnen zinvol zijn als er niet alleen maar problemen zijn met de slaap maar ook de bijeffecten als vermoeidheid, slecht functioneren, niet lekker in je vel zitten etc. aanwezig zijn.

Bij het 1e consult wordt uitvoerig besproken hoe de slapeloosheid is ontstaan, wat al geprobeerd is, wat ermee te maken kan hebben, wat je bezig houdt. Het is mogelijk om een dagboek van ca.2 weken bij te houden zodat een goede kijk ontstaat op ritme, slaap-waaktijd, voeding, emoties etc. van invloed zijn op het slapen. Vanuit dit totaalbeeld ontstaat een persoonlijk advies en behandelplan eventueel met zelfmassage en oefeningen.

Wat kun je zelf doen