Dao-Yin (Tao-yin of Chinese Yoga)

Wat is Chinese Yoga

Chinese Yoga is eigenlijk geen Yoga en wordt Dao Yin genoemd. De vergelijking is logisch omdat er uiterlijk veel vergelijkbare oefeningen en toepassingen zijn. Echter de doelen van Dao Yin en Yoga zijn verschillend. Waar Yoga zoekt naar eenwording met Atman (God) is het doel van Dao Yin, het herstellen van lichaamsprocessen gericht op het ontwikkelen en behouden van een goede gezondheid en voor fysieke en spirituele groei. De 1e historische tekst welke Dao Yin als zodanig beschrijft is geschreven circa 400 v. Christus door Zhuangzi en luidt: Adem in en uit, om je van het oude te ontdoen en het nieuwe op te nemen. Ze dansen als beren en strekken zich uit als vogels, dit allemaal om lang te leven. Dit zijn Dao Yin beoefenaars, mensen die zoeken naar een lang leven (Yangsheng).

Omdat het Chinees een karakterschrift (de tekens zijn beeldvormend) is de interpretatie van het op de westerse manier schrijven en verklaren lastig. Van de vele interpretaties zijn het meest betrouwbaar en aannemelijk:

daoqi yinti geleid de qi en strek het lichaam
daoqi yinliao geleid de qi en bereik het helende effect

Beide interpretaties beschrijven belangrijke aspecten van de oefeningen die in de oefeningen tot uiting komen. De 1e beschrijft de techniek, terwijl de 2e het doel van de oefening beschrijft. Simpel gesproken kun je Dao Yin vertalen als “de qi (energie) geleiden om een bijdrage aan het lichaam te geven om ziekte te verdrijven en gezond te worden. Dao Yin wordt dan ook beschouwd als de basis van Qi Gong en de voorloper van alle energetische bewegingskunst van China.

Hoe werkt Dao Yin

Dao yin maakt gebruik van drie gecombineerde technieken of onderdelen die op verschillende manieren op elkaar inwerken.

Gecombineerd leidt dit tot het controleren en geleiden van het lichaam in de juiste positie en beweging, en de ademhaling op de juiste manier en ritme door gebruik van mentale vermogen alle uitgevoerd in 1 complete uitvoering.

De grondslag van deze drievoudige uitvoering komt voort uit de 3 regulaties (santiao), wat het principe is van elke traditionele Dao Yin oefening. Namelijk het reguleren van het lichaam (tiaoshen), de ademhaling (tiaoxi) en de geest (tiaoxin).

Wat maakt Dao Yin zo speciaal en effectief

Het is een systeem dat werkt met stretchoefeningen die de intentie (geest) trainen en gericht zijn op het openen en in balans brengen van het lichaam, zowel zuiver fysiek als energetisch. Alle bewegingen worden zo bewust mogelijk gedaan. Het gaat om het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn door 'intern voelen, horen en zien”.De oefeningen worden zittend of liggend uitgevoerd. Het stretchen zelf gaat voorzichtig en is minder extreem dan bij 'gewone' yoga. Dit is vooral omdat de stretching niet uitsluitend gericht is op de spieren maar evenzeer op de pezen en gewrichten. Dao Yin richt zich voor haar doel vooral op het sterk en soepel maken van twee grote spieren of spiergroepen die bepalend zijn voor de resultaten.

De oefeningen

De oefeningen zijn zo simpel, dat je denkt: hoe is het mogelijk dat ze zoveel resultaat geven. Iedereen kan ze doen en ook het aantal oefeningen is redelijk beperkt. Wel is belangrijk dat je niet alleen tijdens de lessen, maar ook thuis oefent. De resultaten zijn altijd zeer goed, maar worden versterkt als je het elke dag doet. Dat betekent niet dat je alle oefeningen iedere dag moet doen, maar wel een selectie daarvan. Ook kun je de oefeningen afstellen op bepaalde gezondheidsklachten zoals een pijnlijke onderrug, stijfheid of ademhalingsproblemen. Een kwartier oefenen is een uitstekende manier om de dag te beginnen en levert veel meer op dan de bekende ochtendgymnastiek. Velen zien het ook als een zeer goede voorbereiding op Qi-Gong. Ook worden deze oefeningen gedaan voorafgaand aan Tai Chi (Tai Ji) beoefening en alle vormen van meditatie. De training is geschikt voor jong en oud.

Wat mag je verwachten van Dao Yin training

Een fitter en sterker lichaam Directe vermindering van stress en een kalm, helder hoofd Verbeterde doorbloeding en energiecirculatie Opheffing van allerlei blokkades ontstaan vanuit emotionele en fysieke klachten Het voorkomen en verbeteren van (ouderdoms)klachten en aandoeningen.

Nieuwe ontwikkelingen

Dao Yin wordt in China veel beoefend, maar is in het Westen nog nauwelijks bekend. Bekender zijn de door Japanse Shiatsu leraren overgebrachte Do-In oefeningen. Een apart systeem van gezondheids-oefeningen ontstaan vanuit de Dao Yin. Enkele bekende meesters hebben oude oefeningen omgebouwd tot nieuwe systemen en ze de naam van Dao-Yin gegeven. De bekendste leraren zijn Hui-Ching-Ni die het Dao-In noemt, Mantak Chia die het Tao-Yin noemt en de vanuit de Chinese regering opgekomen Daoyin yangsheng gong vorm, ontwikkeld door Professor Zhang Guangde zijn hiervan de bekendste.

Wat is Yangsheng (het voeden van het leven)

China heeft een diep gewortelde traditie om te zorgen voor zowel lichaam als geest. Volgens historische documenten was dit al het geval tijdens het bewind van de feodale staten (770-221 voor Christus) en werd genoemd "leven-voeden-manier" (yangsheng zhi dao) Dit won met de jaren aan belangrijkheid waardoor er steeds meer manieren en methodes werden ontwikkeld om een lang, gezond en goed leven te waarborgen. De methoden bestonden uit dieetadviezen, kruiden medicatie, gymnastische oefeningen en spirituele cultivatie (studie, kunst, meditatie, poezie ed.). Veel fameuze denkers uit deze tijd waren het niet met elkaar eens en vormden hun eigen manier/methode. Waar ze het zeker over eens waren in het zoeken naar een lang leven was het verrichten van fysieke oefeningen. Deze fysieke oefeningen is niet wat we heden ten dage als fysiek oefenen zien. De oefeningen bevatten zowel lichaam en geest als de potentie om jezelf te reinigen. De beoefenaars uit die tijd oefenden dan ook met deze technieken met de intentie om lang te leven of onsterfelijk te worden.

Verdere informatie

Boeken

Livia Kohn Chinese Healing Exercises, the tradition of Daoyin
Livia Kohn Taoist Meditation and Longevity techniques
Kenneth S.Cohen Handboek Qigong
Mantak Chia Energy balance trough the tao - Exercises for cultivating yin energy
Jerry Alan Johnson   Chinese medical qigong therapie deel 2
Hua Ching Ni Dao-In